2. Verdenskrig - kort fortalt

2. VERDENSKRIG: KORT FOTALT

I modsætning til de omfattende stillingskrige i skyttegravene under første verdenskrig, var krigsførelsen og krigsforløbet under anden verdenskrig domineret af højtudviklet krigsteknologi. Motorkøretøjer og kampvognes ekspansive mobilitet satte sit tydelige præg på krigsforløbet. De tyske felttog i begyndelsen af krigen, var domineret af Wehrmachts ”Blitzkrig” koncept, hvor en massiv indsats af hæren og luftvåbnet i raid lignende angreb, skulle knække fjenden på kort tid. Allerede i september 1939 får krigen global karakter, da Commonwealth nationer som Australien, New Zealand, Canada og Sydafrika involveres i krigen mod Tyskland. Alt i mens det tyske rige stræber efter et europæisk overherredømme, forfølger naziregimets nære allierede i øst, Japan - lignende mål i Fjernøsten.

Året 1939


Efter et tysk iscenesat "polsk" angreb på en radiosender ved Gleiwitz, indleder tyske styrker under kodenavnet ”Fall Weiss” angrebet på Polen i de tidlige morgentimer den 1. september 1939. I to kileformede angrebsbølger rykker Heeresgruppe Süd (Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt) og Heeresgruppe Nord (Generalfeldmarschall Fedor von Bock) ustoppeligt mod landets hovedstad Warszawa. På mindre end fem uger har den teknisk højt udrustede tyske hær besejret Polen. Wehrmachts fremmarch i Polen er kendetegnet af en grusom brutalitet. På deres vej dræber ikke kun tyske tropper, men også såkaldte ”Einsatztruppen” fra Sipo (Sicherheitspolizei) og SS et stort antal polske civile og krigsfanger. Påskuddet for de koldblodige henrettelser, er ifølge Wehrmacht polske frihedskæmperes angreb på tyske tropper, samt mord og voldtægter begået af polakker mod tyske civile.

Foto: Deutsches Bundes Archiv

I henhold til et hemmeligholdt dokument i Hitler-Stalin-Pagten marcherer Den Røde Hær den 17. september 1939 ind i den østlige del af Polen. Den 28. september underskriver den tyske udenrigsminister (Reichsausenminister) Joachim von Rippentrop i Moskva den tysk-sovjetiske grænse- og venskabsaftale (Deutsch-Sowjetischer Grenz- und Freundschaftsvertrag), som er et supplement til Hitler-Stalin-Pagten – et dokument der formelt deler Polen i to. Cirka halvdelen af den tysk besatte del af Polen bliver indlemmet i det Tredje Rige, som to selvstyrende områder Danzig-Westpreussen og Wartheland, mens ”Restpolen” bliver omdannet til ”Generalgouvernement” - et brutalt besættelsesregime under ledelse af generalguvernør Hans Frank, der bliver ansvarlig for mordene på hundredtusindvis af polakker.


To dage efter angrebet på Polen, følger krigserklæringen fra Storbritannien og Frankrig. De to stormagter overvurderer dog Wehrmachts reelle styrke og afholder sig fra en militær konfrontation.  Frankrig har udelukkende fokus på defensive taktikker, således forholder mere end 20 divisioner sig passive i Maginot-linjens bunkere mellem september 1939 og maj 1940 – en periode der bliver kendt som spøgelseskrigen. Regeringerne i London og Paris, sætter i stedet deres lid til en omfattende økonomisk blokade mod Tyskland. I Nordsøen skal den britiske Royal Navy forhindre neutrale lande i at handle med Tyskland. I de første dage og uger af krigen til søs, er det dog den talmæssigt underlegne tyske Kriegsmarine, som har størst succes.

Året 1940


I løbet af foråret og forsommeren 1940 breder krigen sig til Nord- og Vesteuropa. Uagtet de britiske planer om en besættelse af Norge, der bl.a. skal sikre en håndhævelse af den økonomiske blokade mod Tyskland, havde Oberkommando der Wehrmacht fra krigens start lagt planer for en tysk besættelse af Norge, der ikke kun havde en militærstrategisk betydning men også havde stor betydning for den tyske krigsindustri. Af frygt for, at de allierede ville bide sig fast i Skandinavien før tyskerne, indleder Wehrmacht den 9. april 1940 besættelsen af Norge, da syv tyske divisioner landsættes langs den norske kyst. For at sikre forsyninger og adgangen til Østersøen bliver også Danmark besat. Mens der i Danmark kun ydes regulær modstand i Sønderjylland, er situationen en helt anden i Norge. I to måneder yder seks norske divisioner, støttet af britiske, franske og polske enheder indædt modstand mod den militære overmagt. Særligt i kampene omkring Narvik lider den tyske flåde betydelige tab. 

Foto: samlinger.natmus.dk/FHM/asset/158824

Den 10. juni 1940 kapitulerer Norge. Kapitulationen kommer dog først efter at de franske og britiske enheder er trukket ud af landet. Den allierede tilbagetrækning fra Norge skyldes den tyske vest offensiv mod Frankrig og Benelux-landene. Wehrmachts offensiv i vest, som omfatter tre Heeresgruppen (armégrupper) indledes den 10. maj 1940; I nord angriber Heeresgruppe B (Fedor von Bock) de neutrale lande Holland, Belgien og Luxembourg. Hovedangrebet i den tyske offensiv, skal dog gennemføres af Heeresgruppe A (Gerd von Rundstedt) i det midterste frontafsnit. Efter fremrykningen gennem Ardennerne når pansrede tyske enheder på blot ti dage Somme flodens munding ved Den Engelske Kanal. Belgien kapitulerer den 28. maj, mens Holland efter de tyske luftlandsætninger og bombningen af Rotterdam kapitulerer den. 15 maj.

Den 5. juni 1940 indledes anden fase af offensiven i vest, der bliver kendt som Slaget om Frankrig. Over en bred front rykker Wehrmacht mod syd og sydøst. Den 9. juni når de første tyske enheder Seinen. Fem dage senere følger Wehrmachts indmarch i Paris. Inden da er den franske regering flygtet til Bordeaux. I retning af Schweiz fremrykkende tyske panserenheder støder fra vest frem mod Maginot-linjen ved Alsace-Lorraine, samtidig lykkes det Heeresgruppe C (Wilhelm Ritter von Leeb), via Oberrhein at bryde igennem de franske stillinger fra øst, således er hjertet i den franske hær omringet. Den håbløse militære situation fører til, at den franske regering den 17. juni 1940 anmoder om våbenhvile. Fem dage senere underskrives våbenstilstandsaftalen i Compiègne-skoven. Aftalen betyder at to-tredjedele af Frankrig inklusive de vigtige industribyer i nord kommer under tysk besættelse, mens den sidste tredjedel et ubesat område mod syd bliver underlagt Vichy-regimet. I London danner Charles de Gaulle den franske eksilregering.

Foto: Deutsches Bundes Archiv

Efter den uventede hurtige triumf over Frankrig, synes Det Tredje Rige at have opnået det ønskede overherredømme over store dele af Europa. Den tyske ekspansionslyst lider dog et alvorligt knæk under forberedelserne til en invasion af Storbritannien, der indledes med Slaget om England den 10. juli 1940. I et flere måneder langt luft slag lykkes det ikke Luftwaffe, at erobre luftherredømmet mod et bravt kæmpende og numerisk underlegent Royal Air Force. Mod slutningen af året opgiver den tyske hærledelse planerne om en invasion af England.

Året 1941


For året 1941 kræver Hitler, at det oprindeligt for efteråret 1940 planlagte angreb på Sovjetunionen og erobringen af ”Lebensraum im Osten” iværksættes. På anmodning fra Benito Mussolini bliver den tyske hærledelse imidlertid tvunget til, at undsætte deres italienske allierede, der er voldsomt presset i Nordafrika. For ikke at overlade Middelhavet og den sårbare sydeuropæiske flanke til briterne, lander det tyske Afrikakorps i februar i den libyske hovedstad Tripoli. I den indledende fase af Afrikafelttoget rykker italienske og tyske enheder under ledelse af Erwin Rommel mod øst, hvor de bliver mødt af overlegne britiske styrker. Mod årets slutning har voldsomme britiske angreb presset Rommels Afrikakorps tilbage til udgangspositionen.

Foto: Deutsches Bundes Archiv

I løbet af foråret åbnes en ny krigsskueplads på Balkan. Efter angrebet på Grækenland i slutningen af oktober 1940, er de italienske tropper i foråret hårdt presset af briterne på Balkan. For at afværge et truende italiensk nederlag og sikre den sydøstlige flanke under det planlagte angreb på Sovjetunionen (Russlandfeldzug), indleder Wehrmacht den 6. april angrebene på Grækenland og Jugoslavien. Den jugoslaviske hær kapitulerer betingelsesløst den 17. april, fire dage senere strækker også den græske hærledelse våben. Den 27. april vajer hagekorsflaget fra Akropolis. I midten af maj er hele det græske fastland besat, i begyndelsen af juni er også middelhavsøen Kreta på tyske hænder.


Tyskerne retter nu fokus på angrebet af Sovjetunionen og tilintetgørelsen af Bolsjevismen. Den tyske hærledelse og i særdeleshed Hitler er overbevist om, at Stalins blodige ”udrensninger” har svækket den Røde Hær så meget, at den vil kunne besejres på få måneder. Den 22 juni indleder den tyske hær under kodenavnet ”Operation Barbarossa” angrebet på Sovjetunionen. Wehrmachts indledende militære succeser efter offensiven den 22. juni, synes da også at bekræfte den tyske hærledelses teori. Over en front der strækker sig fra Østersøen til Karpaterne bliver den indledningsvis offensivt orienterede Røde Hær, løbet over ende af tre slagkraftige tyske Heeresgruppen.

På få dage er det russiske luftvåben, og endnu før flyene er kommet i luften, næsten fuldstændig udslettet. I de første uger lykkedes det tyske kampvognsenheder i enorme slag, såkaldte ”Kesselschlachten”, at besejre store dele af den Røde Hær. Hundredtusindvis af soldater havner i tysk krigsfangenskab, kun få overlever opholdet i de improviserede lejre, hvor der er mangel på alt.


I løbet af sensommeren er de baltiske lande, store dele af Ukraine og Hviderusland besat, hvis enorme landbrugsarealer skal sikre fødevareforsyningen i Det Tredje Rige. I Ukraine hyldes Wehrmacht indledningsvis som befrier fra stalinist tyranniet.  

Foto: Deutsches Bundes Archiv

Bag fronten i de erobrede områder indleder såkaldte ”Einsatzgruppen” dog hurtigt en systematisk klapjagt på jøder, kommunistiske embedsmænd, sigøjnere og andre personer, som ifølge den tyske raceideologi kunne defineres som undermenneske (Untermensch). Den tyske terror mod civilbefolkningen, førte til en bitter partisan krig mod den tyske besættelsesmagt, som lader store dele af den indfødte befolkning deportere til tvangsarbejde i den tyske krigsindustri.


Trods adskillige advarsler fra flere generaler, er Hitler opsat på at give den Røde Hær dødsstødet. Mens Heeresgruppe Süd rykker frem mod Krim-halvøen for at erobre malm- og industriområdet ved Donetsk-bækkenet samt de kaukasiske oliefelter, begynder Heeresgruppe Nord med erobringen af Østersø-baserne, der bl.a. fører til belejringen af Leningrad (det nuværende Sankt Petersborg). Det formodes at op imod 1,2 millioner mennesker sulter ihjel, under den næsten 900 dage lange belejring. Den 2. oktober giver Hitler ordre til angrebet på Moskva. For Wehrmacht, der på ingen måde er udrustet til de iskolde temperaturer, ender kampene i vinteren 1941/42 katastrofalt. Mod slutningen af 1941 er den tyske krigsmaskine lammet. En russisk modoffensiv synes nært forestående.

Året 1942


Krigen, der på dette tidspunkt stort set kun udspiller dig i Europa udvides ved årsskiftet 1941/42 til en verdenskrig. Fire dage efter det japanske angreb på Pearl Harbor, erklærer Hitler, der fuldkommen overvurderer den militære situation, USA krig. Med de Forenede Staters indtræden i krigen, med dets overlegne potentiale i våben og materiel, samt den forventede landsætning af amerikanske tropper i Europa, får krigen på østfronten en helt anden betydning.


I Nordafrika må det tyske Afrikakorps i starten af november, indlede en omfattende tilbagetrækning.

Foto: US National Archives

Efter et vellykket fremstød i årets første halvdel, hvor tyske tropper når Egypten, bryder britiske tropper den 2. november igennem de tyske stillinger ved El-Alamein. Den 8. november indleder de allierede under dæknavnet Operation Torch, landsætningen af tropper i Marokko og Algeriet, dermed åbnes en ny front i Nordafrika. For at imødegå en truende allieret invasion i ved Middelhavet, marcherer tyske tropper ind i den ubesatte del af Frankrig.

Indtil foråret 1942 lykkedes det kun tyskerne under voldsomme tab, at forhindre et sammenbrud på østfronten. Siden januar har tyske tropper været omringet ved Kholm og Demjansk. Mod slutningen af juni indleder Heeresgruppe Süd den store ”Sommeroffensive” der skal sikre erobringen af Sevastopol og de kaukasiske oliefelter. Efter en taktisk tilbagetrækning fra den Røde Hær, lykkes det ikke kun Heeresgruppe Süd at nå floderne Don og Volga, men også at støde dybt ind i Kaukasus. I sensommeren 1942 når den tyske ”landvinding” sit højdepunkt, før krigslykken vender. Den 22. november har den Røde Hær omringet den tyske 6. Armee ved Stalingrad, der bliver kendt som ”Kesselschlacht von Stalingrad”. Mangel på tropper og katastrofale forsyninger gør, at et tysk redningsforsøg i december mislykkes. Samtidig er også de tyske enheder i Kaukasus regionen på retræte.

Foto:  Kilde ukendt

Året 1943


På samtlige krigsskuepladser er det de allierede som sætter dagsorden, overalt lider Wehrmacht nederlag efter nederlag. Den 18. februar, to en halv uge efter den tyske kapitulation ved Stalingrad, bebuder Propagandaminister Joseph Goebbels ”Den Totalen Krieg”. Imidlertid kan mobiliseringen af ung som gammel i hjemlandet ikke kompensere for de hastigt voksende sprækker i Hitlers ”Festung Europa”.

De allierede massebombardementer, som indledningsvis har været koncentreret omkring byer som Düsseldorf, Essen og Köln i Ruhr-området, spreder sig fra starten af året til hele Tyskland. Amerikanske angreb i dagtimerne og britiske angreb efter mørkets frembrud præger hverdagslivet i de tyske storbyer. Trods omfattende evakueringer er luftangrebene skæbnesvangre. Alene i angrebet på Hamburg, som blev udført i slutningen af juli og starten af august 1943, anslås det, at mellem 60.000 og 100.000 civile mistede livet.


På østfronten er Wehrmacht permanent i defensiven. Den tyske tilbagestrækningsstrategi der blev døbt ”verbrannte Erde” (den brændte jord). Det meningsløse forsvar af stillinger, som alligevel ikke ville kunne holdes, bliver kun lejlighedsvis afbrudt af sporadiske modoffensiver. Også Wehrmachts sidste storoffensiv ”Operation Zitadelle”, som fører til 2. verdenskrigs største panserslag ved Kursk, bliver efter få kilometer hængende i et strategisk velkoordineret russisk forsvar. Umiddelbart efter den fejlslåede tyske storoffensiv, indleder den Røde Hær deres sommeroffensiv i det sydlige frontafsnit mellem det Azovske Hav og Dnepr, hvor det flere steder lykkes russiske enheder, at bryde igennem de tyske forsvarsstillinger og trænge dybt ind i tysk kontrolleret område. I begyndelsen af november har den Røde Hær tilbageerobret store dele af Ukraine, inklusive Kiew.


I modsætning til Sovjetunionen rådede Det Tyske Rige stort set ikke over væsentlige reserver, hverken menneskelige eller materielle. Udmattelse, dårlig forplejning og enorme forsyningsproblemer fører til at kampmoralen blandt de tyske infanterister falder dramatisk. Derudover måtte Wehrmacht enheder, efter den tysk-italienske kapitulation i Nordafrika (maj) og den allierede landgang på Sicilien (juli), flyttes fra østfronten til Italien for at stabilisere den sydlige europæiske flanke.


I juli fjernes Benito ”Il Duce” Mussolini fra magten i det krigstrætte Italien, som tre måneder senere erklærer Tyskland krig. Dermed står Wehrmacht alene tilbage i Italien, og må klare sig uden den tidligere forbundsfælde i kampen mod de fremrykkende allierede.

Foto: Deutsches Bundes Archiv

Foto: Deutsches Bundes Archiv

Året 1944


Samtlige fronter skubbes i 1944 tættere mod Det Tyske Rige. Som en direkte konsekvens af Wehrmachts nederlag på nederlag, mister Tyskland den ene forbundsfælde efter den anden; Rumænien (25. august), Bulgarien (8. september), Finland (19. september). I en sidste øjebliks manøvre lykkedes det at bibeholde Ungarn som allieret. Også den tyske befolkning begyndte at tvivle på NS-regimets ellers utrættelige ”Endsieg” propaganda. End ikke Hitlers ”Wunderwaffen” - de annoncerede V-raketter, eller den desperat indkaldte ”Volkssturm” kunne ændre på den håbløse militære situation.


Det stadig mere tydelige truende tyske nederlag sætter de regimefjendtlige sammen sværger i Wehrmacht under et betydeligt tidspres, hvis der skal være noget at ”handle” med under våbenhvile forhandlingerne efter det planlagte kupforsøg.

Foto: Deutsches Bundes Archiv

Det mislykkede mordforsøg på Hitler den 20. juli intensiverer ikke kun den indenrigspolitiske terror, gennemført af det hemmelige statspoliti - Gestapo. De hundredvis af arresterede og myrdede officerer, skal vise sig at blive uerstattelige for Wehrmacht.


Den russiske forårsoffensiv, som strækker sig over en bredde på 1.100 kilometer resulterer i tilbageerobringen af Krim-halvøen og resten af Ukraine. Få uger senere følger den russiske sommeroffensiv, der er koncentreret mod Heeresgruppe Mitte som på en uge mister 28 af sine 40 divisioner. Den voldsomme offensiv resulterer i at store dele af tyskernes centrale frontafsnit kollapser, hvorpå den Røde Hær fortsætter mod Østpreussen og Wisla floden. Den 4. august stopper den russiske offensiv kun 25 kilometer fra Warszawa. Med den Røde Hær få kilometer fra bygrænsen kaster polske frihedskæmpere sig ud i et heroisk forsøg på at befri deres by. Et oprør der bliver kendt som ”Warszawa-opstanden”. Stalin nægter dog enhver form for hjælp eller luftstøtte til de polske oprørere.


Efter at have banet sig vej gennem Rumænien og Bulgarien, når den Røde Hær også Jugoslavien og Ungarn. Mod årets slutning lykkes det Wehrmacht en sidste gang, at stabilisere samtlige frontafsnit mellem Østpreussen og Karpaterne.

I vest indleder de allierede den 6. juni invasionen i Normandiet. Efter mere end to måneders indædte kampe, sætter 1,5 million allierede soldater i slutningen af august, godt støttet af sabotage aktioner fra Résistance (den franske modstandsbevægelse) og et suverænt luftherredømme ustoppeligt kursen mod Tyskland. Efter befrielsen af Frankrig, indleder de allierede i midten af september Operation Market Garden, der skal sikre erobringen af over de største floder i det tyskbesatte Holland og dermed bane vejen for en tidlig erobring af Ruhr-området. Erobringen af broerne over Rhinen ved Arnhem og Nijmegen mislykkedes dog. Nok blev Aachen den 21. oktober, som den første tyske storby erobret af amerikanerne. Et endegyldigt gennembrud ved den tyske rigsgrænse glippede dog. Ved at indsætte alle tilgængelige reserver, lykkedes det Wehrmacht ved vinterens begyndelse, at stabilisere fronten fra den schweiziske grænse til Westwall. I et sidste desperat forsøg på, at ændre slagets gang i vest, indleder Ober Kommando der Wehrmacht i midten af december forgæves en stort anlagt offensiv i Ardennerne.

Foto: United States Coast Guard

Året 1945


Trods den tyske hærledelses vedholdende paroler om, at holde ud til sidste mand, kan de tyske forsvarsstillinger intet stille op mod overmagten i både mandskab og materiel. Selvom et tysk nederlag synes uundgåeligt, er der ikke tegn på opløsning i den tyske hær. Kampkraften og ikke mindst kampmoralen er dog voldsomt svækket i samtlige tyske enheder.


I vest havde de allierede i starten af marts etableret et brohoved vest for Rhinen, som strakte sig fra Remagen i syd til Wesel i nord. Med de allierede stående ved porten til den tyske våbenindustris hjerte – Ruhr-området, udstedte Hitler ”Nero-befalingen” som omfattede en fuldstændig ødelæggelse af alle industri-, trafik- og forsyningsfaciliteter. En ordre der blev ignoreret af de tyske generaler. Den 18. april kapitulerede 325.000 Wehrmacht soldater, der siden 1. april havde været belejret i den såkaldte ”Ruhr-Kessel”. I midten af april havde de allierede erobret stort set hele det nordvestlige rigs-område, som strakte fra Wittenberge i nord over Magdeburg og Leipzig til Nürnberg i syd. Den 25. april mødtes amerikanske og russiske tropper i byen Torgau ved Elben. 


Propagandabilledet af bolsjevikkerne og grusomhederne, som sovjetiske soldater begik mod tyske civile udløste i vintermånederne 1944/45 en gigantisk masseflugt. Med den Røde Hær i hælene flygtede i hundredetusindevis af civile fra Østpreussen, Pommern og Schlesien mod det vestlige rigs-område.


Langs hele østfronten, mellem Memel (i dag Klaipėda i Litauen) og Karpaterne indleder den Røde Hær en omfattende vinteroffensiv. Få uger senere har de russiske styrker nået floderne Oder og Neisse. Den 16. april begynder de indædte kampe om Berlin, en kamp som Hitler i sin vrangforestilling tror kan vindes med et sidste kontingent af Hitlerjugend knægte og dårligt udrustede Wehrmacht soldater. Det er først da den Røde Hær er et par hundrede meter fra Rigskancelliet, at situationens alvor går op for ham. Om aftenen den 30. april begår Hitler selvmord.

Foto: Archiv Stadt Bochum

Foto: Associated Press 

De sidste forsvarere af Berlins indre by og dermed også Rigskanceliet og SS-hovedkvarteret i Prinz-Albrecht-Strasse er ikke tyskere, men derimod SS-frivillige fra hhv. den franske 33. SS-division "Charlemagne" og den skandinaviske 11. SS Frivillige Panzer Grenadier Division "Nordland", som kæmpede indædt indtil Berlins overgivelse - den 2. maj 1945.

I et forsøg på at få det størst mulige antal Wehrmacht-medlemmer og flygtende civile ind i det vestlige rigs-område, stræber Grossadmiral Karl Dönitz, der er udnævnt til Hitlers efterfølger, efter en strategi med en delvis kapitulation overfor de vestlige allierede. Kapitulationen af de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark finder sted den 4. maj i den britiske hærchef Bernhard L. Montgomerys hovedkvarter ved landsbyen Wendisch Evern på Lüneburger Heide. Efter et massivt pres fra de allierede, underskriver Generaloberst Alfred Jodl tre dage senere den betingelsesløse kapitulation – det sker i den nordfranske by Reims. En seance som gentages den 8. maj i det russiske hovedkvarter i Berlin-Karlshorst, hvor chefen for Oberkommando der Wehrmacht, Wilhelm Keitel underskriver den betingelsesløse kapitulation.

Foto: Imperial War Museum 

I løbet af 2. verdenskrig mistede mere end 50 millioner soldater og civile livet, heriblandt de mere end 6 millioner mennesker – overvejende jøder - som blev myrdet i NS-regimets udryddelses- og koncentrationslejre. Det formodes at Det Tyske Rige mistede mellem 3,8 og 4 millioner soldater og cirka 1,65 millioner civile i løbet af krigen. Det langt største tab har dog Sovjetunionen, hvor det formodes at mere end 25 millioner mennesker mistede livet. Målt på antal indbyggere, er det dog Polen som procentuelt har det højeste tabstal, med cirka 6 millioner døde, som svarede til 17% af den samlede befolkning.